כל התאריכים

תאריך אולם רכישה
יום ראשון, 16 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום שני, 17 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום שלישי, 18 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום רביעי, 19 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום חמישי, 20 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום ראשון, 23 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום שני, 24 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום שלישי, 25 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום רביעי, 26 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום חמישי, 27 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
יום ראשון, 30 יוני 2024 : בשעה 09:00 גלריה במבואה - אולם המופעים יפעת לפרטים: קופת האולם 04-6040575, מחלקת התרבות 04-6520172
מערכת למכירת כרטיסים